CURSUSPROGRAMMA
NAJAARSSEMESTER 2016/17

Jubileumsactie:
20% korting op cursusmateriaal


 Standaardcursussen

 

Dinsdag, 19.00 - 21.30 uur

 

12 weken à 3 x 45 minuten

 

Cursusgeld 285 €

 

Nederlands A1

 

Nederlands A2

 

Nederlands B1.1

 

Nederlands B1.2

 

Kleine groep

 

Dinsdag, 19.00 - 21.00 uur

 

12 weken à 2 x 60 minuten

  

Cursusgeld 285 €

Nederlands B2.1

 

Vervolgcursussen

in de voorzomer 2016

 

Dinsdag, 19.00 - 21.30 uur

 

6 weken à 3 x 45 minuten

 

Cursusgeld 150 €

     (vanaf 6 deelnemers)     

 


Nederlands
 A1+

 

Nederlands A2+

 

Nederlands B1.1+

 

Nederlands B1.2+

 

Nederlands B2+

Conversatie


Ochtend
 cursus 

 

Mandag, 09.15 – 11.45 uur

  

12 weken à 3 x 45 minuten

Cursusgeld Kleine groep: 325 €

Cursusgeld Standaardcursus: 285 €

(vanaf 8 deelnemers)

 

Nederlands Beginners A1     

Semesterbegin: 13 september 2016


 

De cursussen Duits en Nederlands worden conform het Europees Referentiekader gegeven en bereiden voor op de examens die hieraan gekoppeld zijn. Elke cursist ontvangt aan het eind van de cursus een certificaat van deelname.

Standaardcursussen gaan door vanaf 8 cursisten.

 

Op de zomercursussen wordt er geen korting gegeven.

 

Tijdens de schoolvakanties van de DISDH worden er geen cursussen gehouden.