CURSUSPROGRAMMA - VOORjaAr + Zomer 2018

 
Standaardcursussen

 

Dinsdag, 19.00 - 21.30 uur

 

12 weken à 3 x 45 minuten

 

Cursusgeld 295 € 

 

 

 

 

 

Cursus in een kleine groep 
(
6 deelnemers)

 

Dinsdag, 19.00 - 21.00 uur

 

12 weken à 2 x 60 minuten

 

Cursusgeld 295 €
(vanaf 8 
deelnemers
als standaardcursus)

 

     

 

Vervolgcursussen

in de voorzomer

 

Dinsdag, 19.00 - 21.30 uur

 

6 weken à 3 x 45 minuten

  

Cursusgeld 165 €

(vanaf 6 deelnemers)

 


Nederlands
 A1+

 

Nederlands A2+

 

Nederlands B1.1+

 

Nederlands B1.2+

 

Nederlands B2.1+

Nederlands B2.2+  

 

 

Semesterbegin: 23 januari 2018

 

De cursussen Duits en Nederlands worden conform het Europees Referentiekader gegeven en bereiden voor op de examens die hieraan gekoppeld zijn. Elke cursist ontvangt aan het eind van de cursus een certificaat van deelname.

Standaardcursussen gaan door vanaf 8 cursisten.

 

Op de zomercursussen wordt er geen korting gegeven.

 

Tijdens de schoolvakanties van de DISDH worden er geen cursussen gehouden.