CURSUSPROGRAMMA - VOORjaAr + Zomer 2016

 Standaardcursussen

 

Dinsdag, 19.00 - 21.30 uur

 

12 weken à 3 x 45 minuten


Cursusgeld 285 € 

 

Nederlands A1

 

Nederlands A2

 

Nederlands B1.1

 

Nederlands B1.2

 

 

Cursus in een kleine groep 
(
6 deelnemers)

 

Dinsdag, 19.00 - 21.30 uur

 

12 weken à 3 x 45 minuten

 

Cursusgeld 325 €

(vanaf 8 deelnemers 285 €)

 

     Nederlands B2.1

 

Vervolgcursussen

in de voorzomer


Dinsdag, 19.00 - 21.30 uur


6 weken à 3 x 45 minuten

 

Cursusgeld 150 €

(vanaf 6 deelnemers)Nederlands
 A1+

 

Nederlands A2+

 

Nederlands B1.1+

 

Nederlands B1.2+

 

Nederlands B2.1+    

 

 

Semesterbegin: 19 januari 2016


De cursussen Duits en Nederlands worden conform het Europees Referentiekader gegeven en bereiden voor op de examens die hieraan gekoppeld zijn. Elke cursist ontvangt aan het eind van de cursus een certificaat van deelname.

Standaardcursussen gaan door vanaf 8 cursisten.

 

Op de zomercursussen wordt er geen korting gegeven. 


Tijdens de schoolvakanties van de DISDH worden er geen cursussen gehouden.