bestuur

De Stichting Taalcursussen Duitse School Den Haag is een officieel ingeschreven stichting, vertegenwoordigd door
mevrouw Kerstin Ueckert: voorzitster
 

Coördinatie en leiding: mevrouw Kerstin Ueckert

 

Secretaris: Katrin Schmitt

Penningmeester: tijdelijk niet bezet, richt u schriftelijke berichten a.u.b op dit moment aan Monika Devereux

 

Administratie, aanmelding en informatie: Monika Devereux